Algemene voorwaarden, privacy en cookies

Privacy en Cookies


Om onze algemene voorwaarden te lezen klikt u hier.

Privacy en Cookies

OptiCam, gevestigd aan Weergang 4, 4791LH Klundert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.opticam.nl 

info@opticam.nl

Weergang 4,

4791LH Klundert

0168-321745

AJ van Dolder is uw aanspreekpunt hij is te bereiken via ajvandolder@opticam.nl of bovengenoemd telefoon nummer.

1.      Persoonsgegevens.

OptiCam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden in de volgende softwareprogramma's verwerkt;

 • OpenCart webwinkelsoftware:

Alle gegevens die nodig zijn om uw bestelling uit te kunnen voeren en die u dus zelf aan ons hebt vertrekt.

 • Exact Online, cloud based boekhoudkundige software

Hier wordt uitsluitend uw naam in vastgelegd, geen adres gegevens, geen IP adressen, geen bankgegevens, geen telefoonnummers of email adressen.

 • Smartsupp live Chat

In de live chat verwerken wij uitsluitend uw naam, emailadres en IP adres en de gesprekken die zijn gevoerd in deze chat.  Tevens monitort dit programma uw bezoek aan onze site. daarbijwordt uw ip adres vastgelegd.

 • WebWinkelkeur
 Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert de door jou opgegeven naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam, e-mailadres, customer ID en ordernummer met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

De persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type.

2.      Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Behalve gegevens die u verstrekt en die noodzakelijk zijn om uw bestelling te kunnen verwerken en uit te kunnen leveren vragen wij niet om gevoelige persoonsgegevens.

Wij vragen en verwerken geen gegevens als ras, sexe, strafrechtelijke gegevens, uiterlijke kenmerken of medische gegevens. 

3.       Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • Het afhandelen van uw bestelling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • OptiCam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uitvoering van de door de belastingdienst opgelegde bewaarplicht voor onze belastingaangifte.

4.     Geautomatiseerde besluitvorming

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de platformen van Klarna en Paypal. Klarna en Paypal verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna en Paypal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna en Paypal behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna en Paypal delen in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna's en Paypal's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna en Paypal bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

5.       Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren:

OptiCam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle onder punt 1 verwerkte gegevens bewaren wij 7 jaar. Vanwege bewaarplicht belastingdienst financiële administratie

Na deze termijn worden uw gegevens verwijderd.

6.       Delen van persoonsgegevens met derden

OptiCam deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OptiCam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt OptiCam uw persoonsgegevens niet ten behoeve van nieuwsbrieven door derden. Ook verkopen of leveren wij uw persoonsgegevens niet aan derden tbv enige commerciële actie.

7.      Vervoerders die wij gebruiken om pakketten te bezorgen krijgen uitsluitend de informatie welke nodig is een bestelling te kunnen bezorgen.

 • Post.nl: www.post.nl naam, adres, telefoonnummer en email adres
 • DHL: www.DHL.nl naam, adres, telefoonnummer en emailadres
 • Pakketmail: www.pakketmail.nl naam, adres, telefoonnummer en emailadres
 • MyParcel: www.myparcel.nl  naam, adres, telefoonnummer en emailadres

 8.       Derde partijen nodig voor het afhandelen van ( online ) betalingen.

Indien u gebruik maakt van een elektronische betaalwijze als ideal, creditcard en paypal, dan worden uw bankgegevens niet op onze servers bewaart. Maar op de servers van de betaalprovider van de betaalwijze die u als klant heeft gekozen in het bestelproces.

In geval van de betaalwijze "achteraf betalen" moeten er vanwege de creditcheck nogmaals persoonsgegevens worden verstrekt. deze gegevens staan daardoor op de server van de betaalprovider FoCum.

 • Mollie: www.mollie.nl naam, adres, email en bankgegevens.
 • SiSow: www.sisow.nl naam, adres, email en bankgegevens.
 • FoCum Commerce; www.focum.nl naam, adres, email en geboortedatum om achteraf betalen mogelijk te maken.

Google Analytics:

In de programmatuur van onze website is een koppeling gemaakt naar Google Analytics. Wij monitoren hiermee de wijze waarop u onze website gebruikt. Wij kunnen zien hoeveel bezoekers er zijn en welke pagina's er worden bezocht. Deze informatie is op basis van uw IP adres zonder verdere NAW gegevens.

De informatie die wij hiermee verkrijgen is uitsluitend voor intern gebruik bij Opticam met als doel onze webshop te verbeteren.

Google slaat deze gegevens op op hun servers. www.google.nl

Deze informatie zal na 14 maanden worden gewist.

Sociale Media:

Opticam maakt gebruik van sociale media als Facebook, twitter, pinterest en instagram. Uitingen gedaan op deze media zijn bedoelt om mensen te bewegen de Webshop van Opticam te bezoeken. De gegevens die u als klant achterlaat wanneer u reageert op een post van opticam worden niet gedeeld met derden, niet verkocht of gebruikt om u een mailing te sturen. Opticam zal u alleen een bericht zenden wanneer u via het betreffende kanaal om informatie hebt gevraagd.

9.     Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

OptiCam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 10.    Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of  bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OptiCam en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ajvandolder@opticam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

11.    Klachten omtrent privacy

OptiCam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 12.    Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

OptiCam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze website is voorzien van een SSL verbinding waarmee al uw gegevens versleuteld worden verwerkt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ajvandolder@opticam.nl

Gebruik van uw gegevens door derden:

Opticam verkoopt of verstrekt  geen persoon gegevens aan derden die niet noodzakelijk zijn voor de afhandeling van uw bestelling. 

Nieuwsbrief:

Standaard krijgt u geen nieuwsbrief toegezonden van OptiCam. Pas wanneer u zich zelf hiervoor aanmeld en hiervoor een account opent zal deze worden toegezonden. Afmelden is te allen tijde mogelijk. Wij gebruiken geen derde partij als bijvoorbeeld Mailchimp, voor het versturen en opstellen van nieuwsbrieven.

E-mail:

Opticam stuurt u e-mail ten behoeve van het correct afwikkelen van uw bestelling, mail adressen worden niet ter beschikking gesteld aan derden.

13.    Server informatie en beveiliging host.

1. Infrastructuur

Onder de infrastructuur verstaan we de omgeving waarin zich server,  routers en dergelijk van Opticam zich bevinden.

Het datacentrum ( Transip b.v. – www.transip.nl ) beschikt daarom over 24/7 on-site bewaking, het gehele jaar door. Biometrische identificatie en een HD CCTV netwerk waarborgen dat uw server veilig staat. Brandveiligheid wordt gegarandeerd door een VESDA detectiesysteem in combinatie met een Argonite blussysteem.

2. Redundantie

Alle racks in het datacentrum zijn voorzien van redundante netwerk- en stroompoorten. Een Uninterruptible Power Supply (UPS) en twee SDMO NSA dieselgeneratoren zorgen ervoor dat zelfs bij stroomuitval het datacentrum volledig operationeel blijft.

3. Innovatieve koeling

Middels zelfontwikkelde adiabatische koeling houden we het datacentrum constant op een temperatuur van 22.5 graden Celsius. Luchtstromen worden optimaal gereguleerd door het gebruik van blind plates. Hierbij maken alle racks gebruik van een ‘cold corridor’ systeem.

4. Certificering

Het datacentrum is ISO 9001, ISO 27001 en ISO 14001 gecertificeerd. Daarmee zijn kwaliteitsmanagement, beveiliging en milieumanagement optimaal gewaarborgd. Dit levert daarmee de best mogelijke omgeving qua veiligheid, stabiliteit en energie-verbruik. 

5. Verbindingen

Voor alle verbindingen tussen de applicatie en de gebruikers wordt gebruik gemaakt van https. Hierdoor wordt alle data geheel versleuteld verstuurd. 

Ook koppelingen met andere systemen worden allen met een https versleuteling gerealiseerd waarbij ook directe connectie alleen mogelijk is met bekende en gekoppelde ip nummers.

6. De applicatie OpenCart webshop software 

Binnnen deze omgeving draait de applicatie onder een eigen userid in een afgezonderde virtuele webserver omgeving  Apache/2.2.22  en een eigen https certificaat en ip nummer onder Ubuntu 12.04.4 LTS operating system. Dit op een Virtual Private Server  onder Kernel Virtual Machine.   

Ook de koppeling tussen applicatie en database is via een https connectie gerealiseerd.

Toegang tot de serveromgeving is alleen mogelijk via een sterk versleuteld password dat elke 3 maanden wordt gewijzigd.

Alle gebruikers van deze applicaties kunnen alleen via een https verbinding toegang krijgen tot deze applicatie.

Eventueel kan dit ook nog worden beperkt door een koppeling te maken op basis van de ipnummers van de gebruikers.

7. Connectie

Het  datacentrum is direct aangesloten op de AMS-IX. Met snelheden tot 1 Gbit per seconde beschikt u over de best mogelijke verbinding. 

8. Operationele aspecten

Voor het gebruik van de applicatie zijn de volgende procedures vastgelegd:

Gebruikersnamen worden per mail of op papier aan de gebruiker beschikbaar gesteld.

Wachtwoorden worden random aangemaakt en bestaan uit minimaal zes posities, met letters (hoofd en kleine letters), cijfers en speciale tekens (BijvoorbeelD !&$).

Wachtwoorden worden eenmalig, per sms opgestuurd naar de gebruiker.

Als sms niet mogelijk is, dan wordt  het wachtwoord telefonisch doorgegeven aan de gebruiker.

Bij verlies van het wachtwoord wordt een nieuw wachtwoord aangemaakt.

Wachtwoorden worden op een beveiligde locatie opgeslagen door de beheerder. In de meeste gevallen is dat een medewerker van VinX. Deze wachtwoorden worden alleen gebruikt door de beheerder om eerste lijn support te geven.

Op verzoek kunnen de wachtwoorden op regelmatige basis, bijvoorbeeld twee keer per jaar, gewijzigd worden. Dit wordt tijdig aangekondigd aan alle gebruikers die volgens de normale procedure een nieuw wachtwoord krijgen toegezonden.

Indien gewenst kan het beheer over de wachtwoorden ook overgedragen worden aan de klant.

Op verzoek van een gebruiker kan een medewerker van VinX inloggen op de omgeving van de gebruiker. De medewerker moet hier uitdrukkelijk toestemming voor vragen. Dit kan mondeling.

Ook kan de medewerker inloggen op de klantomgeving om de werking van de software te controleren of andere vormen van beheer uit te voeren.

De medewerker mag op geen enkele wijze data uit de klantomgeving halen of exporteren zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant.

Elke medewerker van Vinx tekent een verklaring dat hij/zij geen enkele informatie die zij beschikbaar krijgen door het gebruik rondom deze applicaties , op welke wijze dan ook anders zullen gebruiken dan slechts voor het functioneren van de applicatie.

9. Ontwikkeling van de applicatie

Voor ontwikkeling en beheer van deze applicatie hebben enkele personen toegang tot de applicatie en de gekoppelde database.

Ook hier zijn een aantal vaste procedures van toepassing:

Alle connecties vanuit de ontwikkelingsomgeving naar de test/productieomgeving vinden ook plaats via secure FTP danwel via een https verbinding.

In de testomgeving wordt slechts gebruik gemaakt van gefingeerde gegevens. 


De waardering van www.opticam.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.3/10 gebaseerd op 161 reviews.